KMCnyt

KMC’s ordinære generalforsamling

18.11.2019

KMC’s formand Peter C. Petersen kunne på virksomhedens generalforsamling den 15.11.19 præsentere endnu et tilfredsstillende regnskab.
Årets omsætning steg med godt 4% fra 1,62 mia. kr. til 1,69 mia. kr. Det ordinære resultat efter skat udgjorde 163,6 mio. kr., hvilket er godt 20% højere end sidste års resultat på 135,5 mio. kr.


Formanden kunne berette, at bl.a. virksomhedens mangeårige forædlingsstrategi har bidraget til resultatet. Denne har betydet, at en forholdsvis større andel af selskabets omsætning stammer fra forædlede produkter. Segmentet for højværdi ingrediensløsninger har således endnu engang sat nye rekorder på flere parametre.
Årets resultat og aktiviteter var præget af den meget varme og tørre sommer i 2018. En sommer der påvirkede høsten af kartofler i en sådan grad, at KMC-gruppen modtog færre kartofler end forventet. Samtidig var kartoflernes stivelsesindhold lavere end normalt, hvilket var en uheldig kombination. Situationen i resten af Europa var ikke bedre – tværtimod. Det medførte, at der i regnskabsåret 2018/2019 var underskud af kartoffel-stivelse på verdensmarkedet ift. efterspørgslen. Denne situation drev priserne op, hvilket var med til delvist at kompensere for avlernes ringere udbytte og øgede omkostninger til vanding mv.


Inden for pulverproduktion har KMC’s aktiviteter fortsat de gode takter fra de seneste år, hvor produktions-kapaciteten er 100% udnyttet. Den gode produktionsøkonomi sammen med markedsudviklingen har betydet et stabilt niveau for afregningsprisen på pulverkartofler.


For at sikre, at KMC også i fremtiden kan imødekomme kundernes og markedets skiftende krav, ønsker og forventninger, er der fokus på at udvikle og optimere KMC’s produktprogram. Produktprogrammet indeholder et bredt spektrum af stivelses-, protein-, fiber-, og pulverprodukter. Senest har KMC netop lanceret et kartoffelprotein til anvendelse i fødevarer. Et produkt, der matcher den internationale fødevaretrend, hvor der ses en voldsom stigning i efterspørgslen på plantebaserede proteiner.
KMC ser også fremadrettet positivt på udviklingen. Vækstplanen følges op af markante investeringer i KMC’s værdikæde i form af øget produktionskapacitet samt fortsatte investeringer i produktudvikling og styrkelse af medarbejderkompetencer.


Den indeværende produktionskampagne giver desværre endnu igen store udfordringer for avlerne – denne gang pga. det rekord våde efterår, der visse steder har medført store problemer med at bjærge høsten. Aktuelt sidder der stadig kartofler ude i markerne, og en del af dem vil ikke kunne reddes. Trods dette forventes en større høst end i 2018, og en mere normaliseret markedssituation i det nye regnskabsår.


For yderligere oplysninger kontakt KMC’s direktør Jesper Burgaard tlf.: 2033 8811 eller formanden for KMC’s bestyrelse Peter C. Petersen tlf.: 4018 2738.
KMC ejes i fællesskab af de 3 danske kartoffelmelsfabrikker "Midtjylland" i Brande, "Sønderjylland" i Toftlund og "Karup Kartoffelmelsfabrik" i Karup. Virksomheden er førende inden for produktion, udvikling og salg af kartoffelbaserede ingredienser til fødevareindustrien. 95% af produktionen bliver eksporteret til over 80 lande i verden.

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK