FSA-verificering

 

 

Vores kunder efterspørger bæredygtighed – også fra avlerne

Indenfor den globale fødevarebranche er der en generelt stigende efterspørgsel efter bæredygtighed. Og efterspørgslen gælder ikke kun bæredygtige råvarer, men også troværdig dokumentation for, at råvarerne rent faktisk er bæredygtige.

Som leverandør til det globale fødevaremarked mærker KMC også denne tendens. Flere og flere af KMC’s kunder stiller allerede krav til både bæredygtighed og dokumentation, og den udvikling ser ud til at fortsætte.  KMC, ejerfabrikkerne og andelshaverne skal derfor fokusere indsatsen, og dokumentere det høje niveau af bæredygtighed, som den danske kartoffelavl allerede har opnået.

Mere papirarbejde – men alternativet er værre
Det kan måske opleves som et lidt overflødigt arbejde at skulle have papir på en generelt høj grad af bæredygtighed, som bl.a. sikres igennem den strikse danske lovgivning. Men hvis vi alternativt riskerer, at vigtige kunder vurderer KMC til at være en mindre attraktiv leverandør og det kan blive vanskeligere at opnå de bedste salgspriser, så giver en indsats for at dokumentere arbejdet med bæredygtighed langt mere mening.

Ejerfabrikkerne og KMC har derfor besluttet, at vi fra og med dyrkningssæsonen 2024 indfører den globalt anerkendte verificeringsstandard FSA, Farm Sustainablility Assessment (“Vurdering af bedriftens bærdygtighed”). Standarden anvendes i over 100 forskellige afgrøder i 40 lande verden rundt. I Danmark benyttes FSA allerede til at verificere bæredygtigheden for avl af maltbyg og sukkerroer. Det er altså et afprøvet system, som nu også skal bruges til stivelses- og pulverkartofler.

109 spørgsmål til 40 kartoffelavlere
I bund og grund består FSA af et spørgeskema med 109 spørgsmål, der kan benyttes til at vurdere og forbedre bæredygtigheden i landbrugsproduktioner. I praksis vil arbejdet med FSA foregå på følgende måde:

 • Hvert tredje år udvælges der tilfældigt 40 avlere blandt de 600 aktive avlere i AKD og AKK.
 • 
De 40 avlere skal besvare et spørgeskema med 109 spørgsmål, der er delt op i tre kategorier: økonomisk-, social- og miljømæssig bæredygtighed. Formålet er at fastlægge, hvilke indsatsområder man som kartoffel-avler har på sin bedrift. Afhængig af svarene opnår avleren karakteren guld, sølv eller bronce.
 • En dansk kartoffelavler vil typisk opnå sølv-status uden de store problemer.
 • En væsentlig del af spørgsmålene kan uden videre besvares med et “ja”, når man i øvrigt overholder dansk lovgivning.
 • Afhænig af forholdene på den enkelte bedrift, vil det heller ikke nødvendigvis være alle spørgsmål der skal besvares (f.eks. afhængig af om man har markvanding eller ej).
 • Resultaterne fra alle 40 spørgeskemaer giver en samlet score (guld, sølv eller bronce). Da de 40 avlere er tilfældigt udvalgte, antager man, at resultatet er repræsentativt for alle de 600 aktive avlere. Karakteren dækker dermed hele den producerede mængde kartofler fra de 600 avlere.
 • KMC fungerer som den overordnede koordinator for FSA, og dermed er alle kartofler omfattet af verificeringen, uanset om de leveres til AKD, AKK eller KMC Granules.
 • Hvis du bliver en af de 40 tilfældigt udvalgte avlere, får du får tilsendt spørgeskemaet pr. mail. Samtidig får du et tilbud om, at en af KMC Agros konsulenter kan hjælpe med at udfylde skemaet – enten pr. telefon eller ved et besøg hos dig. Det er vigtigt at pointere, at KMC Agros konsulenter ikke er kontrollanter, og at det er frivilligt om man vil benytte sig af tilbuddet om hjælp til besvarelsen.
 • Ud af de 40 avlere bliver 9 tilfældigt udvalgte avlere efterfølgende udtaget til en auditering, som vil blive foretaget af en udenforstående tredjepart. Formålet er at undersøge kvaliteten og uvildigheden af det arbejde, som KMC udfører som overordnet koordinator. Det er altså ikke et spørgsmål om rigtig eller forkert hos den enkelte avler, men en objektiv vurdering af bæredygtigheden i produktion af dansk kartoffelstivelse.
 • Når der er gennemført audit hos de 9 udvalgte avlere, gælder FSA-verificeringen i tre år.
 • Fremover vil man som en del af den årlige dyrkningkontrakt acceptere at indgå i FSA, og dermed også acceptere at kunne blive udtaget til udfyldelse af spørgeskemaet og evt. audit.
 • Vi vil selvfølgelig informere specifikt til de 40 avlere der tilfældigt bliver udvalgte til at udfylde spørgeskemaet.

 

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK